6.12

2 Racket BSL - kieli

Tässä käsikirjassa esitelty ohjelmointikieli, Racket BSL (Beginning Student Language), on alunperin kehitelty käytettäväksi ohjelmoinnin opettamiseen How to Design Programs kirjan kanssa. Tähän suomenkieliseen käsikirjaan on otettu vain pieni osa alkuperäisistä toiminnoista, koska Koodausta kouluun materiaalin tehtävät eivät vaadi kaikkia toimintoja. Löydät kielen täydellisen kuvauksen osoitteesta: http://docs.racket-lang.org/htdp-langs/beginner.html

Tämän käsikirjan esittelemät toiminnot toimivat sekä DrRacket:ssä, että WeScheme:ssä, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Nämä on mainittu ko. toiminnon yhteydessä.

DrRacket:ssä Racket BSL on asetettava käyttöön Languages - valikon kautta, WeScheme tukee sitä suoraan.

Huom! Tässä käsikirjassa käytetään termejä Racket BSL ja Racket-kieli toistensa synonyymeinä. Huomaa kuitenkin, että vaikka Racket BSL muistuttaakin hyvin paljon varsinaista Racket-kieltä, nämä ovat kaksi eri ohjelmointikieltä.

Käsikirjaan on otettu mukaan myös muutama toiminnallisuus ISL - kielestä (Intermediate Student Language) ja ASL - kielistä (Advanced Student Language), helpottamaan vaativampien harjoitusten koodaamista. Jos toiminto vaatii ISL tai ASL kielen, se on ilmoitettu käsikirjassa selkeästi.

    2.1 Syntaksi

      Määrittelyt

      Lausekkeet

        Lausekkeen yleinen muoto

        Yksinkertaiset lausekkeet

        Peruslausekkeet

      Testitapaukset

      Kirjastot

    2.2 Luvut

      Peruslaskutoimitukset

      Vertailuoperaattorit

      Perusfunktiot

      Trigonometria

      Pyöristäminen

      Predikaatit

      Tyyppimuunnokset

      Aikafunktiot

      Vakiot

    2.3 Totuusarvot

    2.4 Kuvat

    2.5 Merkkijonot

    2.6 Listat

    2.7 Koordinaatit

    2.8 Higher order - funktiot

    2.9 Muut