On this page:
equal?
eqv?
6.12

2.9 Muut

procedure

(equal? x y)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
  y : ei-tyyppivaatimusta
Tutkii, ovatko kaksi arvoa rakenteellisesti samat, yksittäiset kentät vertaillaan eqv? predikaatin avulla.
> (equal? (make-posn 1 2) (make-posn (- 2 1) (+ 1 1)))

#true

procedure

(eqv? x y)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
  y : ei-tyyppivaatimusta
Tutkii, ovatko kaksi arvoa samat jokaisen funktion kannalta.
> (eqv? 1 1.0)

#false

> (eqv? 1 (+ 1 0))

#true