On this page:
string-append
string-length
substring
string=?
string->number
string?
string-ci=?
string-ci<?
string-ci>?
string-ci<=?
string-ci>=?
6.12

2.5 Merkkijonot

procedure

(string-append s ...)  merkkijono

  s : merkkijono
Yhdistää useamman merkkijonon merkit yhdeksi merkkijonoksi.
> (string-append "Hei" " " "mitä" " " "kuuluu?")

"Hei mitä kuuluu?"

procedure

(string-length s)  luonnollinen-luku

  s : merkkijono
Palauttaa merkkijonon pituuden.
> (string-length "Moro!")

5

procedure

(substring s i j)  merkkijono

  s : merkkijono
  i : luonnollinen-luku
  j : luonnollinen-luku
Irrottaa merkkijonosta s lyhyemmän merkkijonon, joka alkaa i:stä ja loppuu j:hin (tai merkkijonon loppuun asti, jos j:tä ei anneta). Merkkijonon indeksointi alkaa nollasta.
> (substring "Mitä kuuluu?" 1 5)

"itä "

> (substring "Mitä kuuluu?" 4)

" kuuluu?"

procedure

(string=? s t x ...)  totuusarvo

  s : merkkijono
  t : merkkijono
  x : merkkijono
Tutkii, ovatko merkkijonot samat (merkki merkiltä).
> (string=? "hei" "hou")

#false

> (string=? "Moro" "Moro")

#true

procedure

(string->number s)  (luku TAI #false)

  s : merkkijono
Muuntaa merkkijonon luvuksi, palauttaa #false jos se on mahdotonta.
> (string->number "-2.03")

#i-2.03

> (string->number "kissa")

#false

procedure

(string? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Tutkii, onko x tyyppiä merkkijono.
> (string? "No, onko se?")

#true

> (string? 42)

#false

procedure

(string-ci=? s t x ...)  boolean?

  s : merkkijono
  t : merkkijono
  x : merkkijono
Vertailee, ovatko annetut merkkijonot s, t, x jne. samoja (merkki merkiltä, niin että pienet ja isot kirjaimet tulkitaa samaksi kirjaimeksi).
> (string-ci=?  "heippa" "HeippA")

#true

procedure

(string-ci<? s t x ...)  boolean?

  s : merkkijono
  t : merkkijono
  x : merkkijono
Vertailee, ovatko annetut merkkijonot s, t, x jne. järjestetty tiukasti aakkosjärjestykseen (pienet ja isot kirjaimet tulkitaa samaksi kirjaimeksi).

> (string-ci<? "heippa" "MAAILMA" "yö")

#true

procedure

(string-ci>? s t x ...)  boolean?

  s : merkkijono
  t : merkkijono
  x : merkkijono
Vertailee, ovatko annetut merkkijonot s, t, x jne. järjestetty tiukasti käänteiseen aakkosjärjestykseen (pienet ja isot kirjaimet tulkitaa samaksi kirjaimeksi).
> (string-ci>?  "yö" "MAAILMA" "heippa")

#true

procedure

(string-ci<=? s t x ...)  boolean?

  s : merkkijono
  t : merkkijono
  x : merkkijono
Vertailee, ovatko annetut merkkijonot s, t, x jne. järjestetty aakkosjärjestykseen (pienet ja isot kirjaimet tulkitaa samaksi kirjaimeksi).
> (string-ci<=? "heippa" "MAAILMA" "yö")

#true

procedure

(string-ci>=? s t x ...)  boolean?

  s : merkkijono
  t : merkkijono
  x : merkkijono
Vertailee, ovatko annetut merkkijonot s, t, x jne. järjestetty käänteiseen aakkosjärjestykseen (pienet ja isot kirjaimet tulkitaa samaksi kirjaimeksi).
> (string-ci>?  "yö" "MAAILMA" "heippa")

#true