6.12

8 Kuvaajien piirto - Plot2D

 (require teachpacks/plot2D) package: teachpacks

Jotta Plot2D toimii DrRacket:ssa, sinun pitää asentaa teachpacks paketti. Katso asennusohjeet täältä. Huom! Tämä kirjasto vaatii käyttöönsä Advanced Student Language. Kirjasto puuttuu WeScheme:stä.

Tässä osassa esitellään Plot2D -kirjasto, jonka avulla voi piirtää 2D-kuvaajia sekä sijoittaa pisteitä koordinaatistoon. Kirjaston avulla voit piirtää samaan kuvaan useamman kuvaajan, nimetä akselit sekä antaa kuvalle otsikon.

plot2D-kirjasto käyttää laajempaa plot-kirjastoa. Tutustu siihen, jos plot2D-kirjaston toiminnot eivät riitä.

    8.1 Plot2D-funktiot