On this page:
Lausekkeen yleinen muoto
Yksinkertaiset lausekkeet
Peruslausekkeet
if
cond
else
and
or
begin
Lausekkeet
Lausekkeen yleinen muoto

syntax

(nimi lauseke lauseke ...)

Kutsuu nimi nimistä funktiota. Funktio palauttaa arvon, joka saadaan kun funktion, jokaisen muuttujan tilalle sijoitetaan arvo, joka saadaan evaluoimalla sitä vastaava lauseke.

nimi niminen funktio täytyy määritellä ennenkuin sitä voidaan kutsua. Argumenttina annettavia lausekkeita on oltava funktion vaatima määrä.

Yksinkertaiset lausekkeet

Racket BSL lauseke voi olla myös pelkkä yksittäinen nimi, luku, totuusarvo, merkkijono, kuva tai symboli. Näitä ei kirjoiteta sulkujen sisään.

Tyyppi

Esimerkkejä

nimi

KOIRA Tampere suuri?

luku

2 3/4 5.6

totuusarvo

#true #false #t #f

merkkijono

"Koska meillä on Joulu" "Jo joutui armas aika"

kuva

image

symboli

'() 'kuuma 'r

Peruslausekkeet

syntax

(if ehto tosihaara epätosihaara)

Jos if-lausekkeen ehto-lauseke evaluoituu arvoksi #true, if-lauseke palauttaa tosihaara-lausekkeen arvon. Jos ehto-lauseke evaluoituu arvoksi #false, if-lauseke palauttaa epätosihaara-lausekkeen arvon.

Jos ehto-lauseke ei palauta #true tai #false, if ilmoittaa virheestä.

syntax

(cond [ehto seuraus] ...)

(cond [ehto seuraus]
       ...
      [else seuraus])
cond-lauseketta evaluoidaan ehto-lauseke kerrallaan. Ensimmäinen ehto-lauseke, joka evaluoituu arvoksi #true, osoittaa sen seuraus-lausekkeen, jonka arvo palautetaan koko cond-lausekkeen arvona.

Jos yksikään ehto-lauseke ei tuota arvoa #true, koko cond-lausekkeen arvo on else-haarassa oleva seuraus-lauseke. Jos else-haara puuttuu, cond ilmoittaa virheestä. Jos ehto-lauseke palauttaa jotain muuta kuin #true tai #false, cond ilmoittaa virheestä.

else voi esiintyä vain cond:in sisällä.

syntax

(and lauseke lauseke ...)

Jos jokainen lauseke evaluoituu #true:ksi, koko lausekkeen arvo on #true. Jos yksikin lauseke on #false, and -lauseke evaluoituu #false:ksi (eikä seuraavia lausekkeita enää evaluoida).

Jos jonkin lausekkeen arvo on jotain muuta kuin #true tai #false, and ilmoittaa virheestä.

syntax

(or lauseke lauseke ...)

Evaluoituu #true:ksi heti kun ensimmäinen lauseke on arvoltaan #true (eikä seuraavia lausekkeita enää evaluoida.) Jos yksikään lauseke ei saa arvoa #true, or-lausekkeen arvoksi tulee #false.

Jos jonkin lausekkeen arvo on jotain muuta kuin #true tai #false, or ilmoittaa virheestä.

Jotta saat käyttöönsi begin:in vaihda kieli DrRacket:issa: Language->Choose language->Teaching languages->Advanced student. WeScheme:ssä tämä toimii automaattisesti.

syntax

(begin lauseke lauseke ...)

Evaluoi lausekkeen vasemmalta oikealle järjestyksessä ja palauttaa viimeisen lausekkeen arvon. Huom! Tämä vaatii käyttöön ASL-kielen.