6.12

5 Pelit yms. - 2htdp/universe

 (require 2htdp/universe) package: htdp-lib

2htdp/universe kirjaston avulla voidaan toteuttaa interaktiivisia graafisia ohjelmia, kuten animaatioita ja pelejä, kirjoittamalla yksinkertaisia matemaattisia funktioita. Näitä ohjelmia kutsutaan World-ohjelmiksi. Useammasta World-ohjelmasta voi koota kokonaisen universumin universe, jossa World-ohjelmat vaihtavat viestejä keskenään.

Tässä osiossa esitellään tärkeimmät 2htdp/universe-kirjaston toiminnot. Täydellinen kuvaus löytyy osoitteesta: http://docs.racket-lang.org/teachpack/2htdpuniverse.html

2htdp/universe-kirjasto on tehty käytettäväksi oppikirjan How to Design Programs, Second Edition kanssa. World-ohjelmia käsitellään myös How to Design Worlds-kirjasessa.