On this page:
sqr
sqrt
abs
expt
max
min
random
add1
sub1
modulo
Perusfunktiot

procedure

(sqr x)  luku

  x : luku
Laskee luvun x neliön eli korottaa sen potenssiin 2.
> (sqr 3)

9

> (sqr -5)

25

procedure

(sqrt x)  luku

  x : luku
Laskee luvun x neliöjuuren.
> (sqrt 9)

3

> (sqrt 2)

#i1.4142135623730951

procedure

(abs x)  reaaliluku

  x : reaaliluku
Palauttaa luvun x itseisarvon.
> (abs -12)

12

> (abs 2)

2

procedure

(expt x y)  luku

  x : luku
  y : luku
Korottaa luvun x potenssiin y.
> (expt 2 3)

8

> (expt -3 2)

9

procedure

(max x y ...)  reaaliluku

  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
Määrittelee suurimman luvun eli maksimin.
> (max 3 2 8 7 2 9 0)

9

procedure

(min x y ...)  reaaliluku

  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
Määrittelee pienimmän luvun eli minimin.
> (min 3 2 8 7 2 9 0)

0

procedure

(random x)  luonnollinen-luku

  x : luonnollinen-luku
Palauttaa satunnaisluvun, joka on annettua lukua x pienempi, ei-negatiivinen kokonaisluku.
> (random 42)

2

procedure

(add1 x)  luku

  x : luku
Kasvattaa annettua lukua yhdellä.
> (add1 2)

3

procedure

(sub1 x)  luku

  x : luku
Pienentää annettua lukua yhdellä.
> (sub1 2)

1

procedure

(modulo x y)  kokonaisluku

  x : kokonaisluku
  y : kokonaisluku
Palauttaa jakojäännöksen, joka syntyy kun ensimmäinen luku x jaetaan toisella y.
> (modulo 3 2)

1

> (modulo 11 3)

2