6.12

7 Kuvaajat yms. - Plot

 (require teachpacks/plot) package: teachpacks

Jotta plot toimii DrRacket:ssa, sinun pitää asentaa teachpacks paketti. Katso asennusohjeet täältä. Huom! Tämä kirjasto vaatii käyttöönsä Advanced Student Language. WeScheme:ssä ei tarvitse asentaa teachpacts pakettia mutta kirjastolla on eri nimi: (require wescheme/2W8inC9p82)

Tässä osassa esitellään plot -kirjasto, jonka avulla voi piirtää kuvaajia, sijoittaa pisteitä, viivoja tai kuvia koordinaatistoon sekä piirtää pylväsdiagrammeja. Kirjaston avulla voit piirtää samaan kuvaan useamman kuvaajan, nimetä akselit sekä antaa kuvalle otsikon.

    7.1 Kuvaajat (plot)

    7.2 Pylväsdiagrammit (bar-chart)