On this page:
number?
zero?
odd?
even?
positive?
negative?
integer?
rational?
real?
inexact?
Predikaatit

procedure

(number? n)  totuusarvo

  n : ei-tyyppivaatimusta
Palauttaa #true, jos argumentti on luku, muuten #false.
> (number? "hello world")

#false

> (number? 42)

#true

procedure

(zero? x)  totuusarvo

  x : luku
Palauttaa #true, jos argumentti on nolla, muuten #false.
> (zero? 0)

#true

> (zero? 2)

#false

> (zero? 0.0)

#true

procedure

(odd? x)  totuusarvo

  x : kokonaisluku
Palauttaa #true, jos argumentti on pariton kokonaisluku, muuten #false.
> (odd? 1)

#true

> (odd? 2)

#false

> (odd? 1.0)

#true

procedure

(even? x)  totuusarvo

  x : kokonaisluku
Palauttaa #true, jos argumentti on parillinen kokonaisluku, muuten #false.
> (even? 2)

#true

> (even? 1)

#false

> (even? 2.0)

#true

procedure

(positive? x)  totuusarvo

  x : luku
Palauttaa #true, jos argumentti on suurempi kuin nolla.

procedure

(negative? x)  totuusarvo

  x : luku
Palauttaa #true, jos argumentti on pienempi kuin nolla.

procedure

(integer? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Palauttaa #true, jos argumentti on kokonaisluku, muuten #false.
> (integer? (sqrt 2))

#false

procedure

(rational? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Palauttaa #true, jos argumentti on rationaaliluku, muuten #false.
> (rational? 1)

#true

> (rational? -2.349)

#true

> (rational? #i1.23456789)

#true

> (rational? (sqrt -1))

#false

> (rational? pi)

#true

Kuten esimerkeistä voi huomata, opetuskielet tulkitsevat rationaaliluvuiksi enemmän lukuja kuin voisi olettaa. Erityisesti pi on rationaaliluku, koska se on vain rajallinen likiarvo matemaattisesta π:stä. rational? predikaattia kannattaakin käyttää lähinnä silloin kun haluaa testata onko kyseessä murtoluku.

procedure

(real? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Palauttaa #true, jos argumentti on reaaliluku, muuten #false.
> (real? 1-2i)

#false

procedure

(inexact? x)  totuusarvo

  x : numero
Palauttaa #true, jos argumentti on likiarvo, muuten #false.
> (inexact? pi)

#true

> (inexact? #i3.0)

#true