On this page:
current-seconds
Aikafunktiot

procedure

(current-seconds)  kokonaisluku

Palauttaa ajan, joka on kulunut jostakin (ennalta määritellystä) alkupäivämäärästä alkaen. Aika annetaan sekunteina.
> (current-seconds)

1520320868