On this page:
=
<
>
<=
>=
Vertailuoperaattorit

procedure

(= x y z ...)  totuusarvo

  x : luku
  y : luku
  z : luku
Palauttaa #true, jos annetut luvut ovat yhtäsuuria, muuten #false.
> (= 42 42.0)

#true

> (= 42 42.0 42.01)

#false

procedure

(< x y z ...)  totuusarvo

  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
  z : reaaliluku
Vertailee reaalilukuja toisiinsa pienempi kuin-operaattorin avulla. Palauttaa #true, jos annetut luvut ovat suuruusjärjestyksessä (pienin ensin), muuten #false.

> (< 5 10)

#true

> (< 0 5 10)

#true

> (< 5 0 10)

#false

procedure

(> x y z ...)  totuusarvo

  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
  z : reaaliluku
Vertailee reaalilukuja toisiinsa suurempi kuin-operaattorin avulla. Palauttaa #true, jos annetut luvut ovat suuruusjärjestyksessä (suurin ensin), muuten #false.

> (> 10 5)

#true

> (> 10 5 0)

#true

> (> 10 0 5)

#false

procedure

(<= x y z ...)  totuusarvo

  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
  z : reaaliluku
Vertailee reaalilukuja toisiinsa pienempi tai yhtäsuuri kuin-operaattorin avulla.
> (<= 5 10)

#true

> (<= 5 5.0)

#true

procedure

(>= x y z ...)  totuusarvo

  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
  z : reaaliluku
Vertailee reaalilukuja toisiinsa suurempi tai yhtäsuuri kuin-operaattorin avulla.
> (>= 10 5)

#true

> (>= 10 10.0)

#true