On this page:
floor
ceiling
round
Pyöristäminen

procedure

(floor x)  kokonaisluku

  x : reaaliluku
Palauttaa reaalilukua x lähimpänä olevan pienemmän kokonaisluvun.
> (floor 12.3)

#i12.0

procedure

(ceiling x)  kokonaisluku

  x : reaaliluku
Palauttaa reaalilukua x lähimpänä olevan suuremman kokonaisluvun.
> (ceiling 12.3)

#i13.0

procedure

(round x)  kokonaisluku

  x : reaaliluku
Pyöristää reaaliluvun lähimpään kokonaisluvuksi (puolivälissä olevat luvut pyöristetään parilliseen lukuun). Katso myös floor ja ceiling.

Tämä pyöristystapa on yleinen tietotekniikassa. Sillä pyritään minimoidaan useamman tekijän pyöristämisestä aiheutuva pyöristysvirhe (eng. bias).

> (round 12.3)

#i12.0

> (round 12.5)

#i12.0

> (round 0.5)

#i0.0

Huom! WeScheme:n round pyöristää puolivälissä olevat positiiviset luvut ylöspäin ja negatiiviset luvut alaspäin (eli "nollasta poispäin").