On this page:
+
-
*
/
Peruslaskutoimitukset

procedure

(+ x y z ...)  luku

  x : luku
  y : luku
  z : luku
Laskee yhteen annetut luvut.
> (+ 2 3)

5

> (+ 3 2 -8)

-3

> (+ 2/3 1/16)

35/48

procedure

(- x y ...)  luku

  x : luku
  y : luku
Vähentää toisena annetun luvun (sekä kaikki seuraavat luvut) ensimmäisestä. Palauttaa luvun vastaluvun, jos argumentteja on vain yksi.
> (- 5 3)

2

> (- 5 3 1)

1

> (- 5)

-5

procedure

(* x y z ...)  luku

  x : luku
  y : luku
  z : luku
Kertoo annetut luvut keskenään.
> (* 5 3)

15

> (* 5 -3 2)

-30

procedure

(/ x y z ...)  luku

  x : luku
  y : luku
  z : luku
Jakaa ensimmäisenä annetun luvun toisella (sekä kaikilla seuraavilla luvuilla).
> (/ 12 2)

6

> (/ 12 2 -3)

-2