6.12

9 Math-utils

 (require teachpacks/math-utils) package: teachpacks

Jotta math-utils toimii DrRacket:ssa, sinun pitää asentaa teachpacks paketti. Katso asennusohjeet täältä. WeScheme:ssä ei tarvitse asentaa pakettia mutta kirjastolla on eri nimi: (require wescheme/f08DD6x94M)

Tässä osassa esitellään math-utils -kirjasto, josta löytyy funktioita, jotka auttavat matematiikkaan liittyvissä ohjelmointitehtävissä esim. tulosten pyöristämisessä sekä yksiköiden lisäämisessä tulokseen.

    9.1 Tuloksen muotoilu

    9.2 Tilastolliset tunnusluvut

    9.3 Muunnokset