On this page:
sin
cos
tan
asin
acos
atan
Trigonometria

Huomaa, että nämä trigonometriset funktiot käyttävät radiaaneja. Jos haluat käyttää asteita, sinun pitää muuntaa asteet radiaaneiksi degrees->radians-funktiolla (sin, cos, tan):

Miksi radiaanit? Tietokoneet laskevat trigonometriset funktiot tarkemmin radiaaneissa, joten käytä niitä aina kuin voit.

> (sin (degrees->radians 60))

#i0.8660254037844386

Samoin radiaanit pitää muuttaa asteiksi radians->degrees-funktiolla (asin, acos, atan):
> (radians->degrees(asin 0.5))

#i30.000000000000004

Nämä muunnosfunktiot on määritelty teachpacks/math-utils-kirjastossa, joten ota se käyttöön ensin: (require teachpacks/math-utils)

Jos teachpacks/math-utils:ia ei löydy tai se ei toimi oikein, asenna uusin teachpacks-paketti (update). Katso asennusohjeet täältä.

Muunnosfunktiot saat käyttöösi WeScheme:ssä (require wescheme/f08DD6x94M).

procedure

(sin x)  luku

  x : luku
Laskee luvun x sinin arvon (x annetaan radiaaneina).
> (sin pi)

#i1.2246063538223773e-016

> (sin (degrees->radians 60))

#i0.8660254037844386

procedure

(cos x)  luku

  x : luku
Laskee luvun x kosinin arvon (x annetaan radiaaneina).
> (cos pi)

#i-1.0

> (cos (degrees->radians 60))

#i0.5000000000000001

procedure

(tan x)  luku

  x : luku
Laskee luvun x tangentin arvon (x annetaan radiaaneina).
> (tan pi)

#i-1.2246467991473532e-016

> (tan (degrees->radians 60))

#i1.7320508075688767

procedure

(asin x)  luku

  x : luku
Laskee arkussinin (sinin käänteisfunktion) arvon annetulla luvulla x.
> (asin 0)

0

> (radians->degrees (asin 1/2))

#i30.000000000000004

procedure

(acos x)  luku

  x : luku
Laskee arkuskosinin (kosinin käänteisfunktion) arvon annetulla luvulla x.
> (acos 0)

#i1.5707963267948966

> (radians->degrees (acos 2/3))

#i48.18968510422141

procedure

(atan x)  luku

  x : luku
Laskee arkustangentin (tangentin käänteisfunktion) arvon annetulla luvulla x.
> (atan 0)

0

> (atan 0.5)

#i0.4636476090008061

> (radians->degrees (atan 0.5))

#i26.56505117707799