On this page:
add-line
text
empty-image
Muut kuviot

procedure

(add-line tausta x1 y1 x2 y2 väri)  kuva

  tausta : kuva
  x1 : reaaliluku
  y1 : reaaliluku
  x2 : reaaliluku
  y2 : reaaliluku
  väri : image-color?
Luo viivan tausta-kuvan päälle, lähtien pisteestä (x1, y1) ja päättyen pisteeseen (x2, y2). Jos viiva menee tausta-kuvan reunojen ulkopuolelle, kuvan kokoa kasvatetaan automaattisesti niin että viiva mahtuu kokonaisuudessaan mukaan.

Examples:
> (add-line (circle 40 "outline" "tomato")
            0 80 80 0 "maroon")

image

> (add-line (square 60 "solid" "aqua")
            -30 30 90 30 "slateblue")

image

procedure

(text teksti fontin-koko väri)  kuva

  teksti : merkkijono
  fontin-koko : kokonaisluku-välillä-1-255
  väri : image-color?
Muuntaa annetun merkkijonon teksti kuvaksi käyttämällä annettua fontin-koko:a ja väri:ä.

Examples:
> (text "Moro" 40 "slateblue")

image

> (text "Terve" 36 "springgreen")

image

Huom! fontin-koko tarkoittaa tässä pikseleitä (ei pisteitä). Jos annat 40 argumenttina text-funktiolle, lopputuloksena on kuva jonka korkeus on 40 pikseliä.

value

empty-image : kuva

Tyhjä kuva. Tämän kuvan leveys ja korkeus ovat nollia eikä se piirry millään tavalla. Jos lisäät empty-image:n toiseen kuvaan, saat alkuperäisen kuvan.

Examples:
> (image-width empty-image)

0

> (equal? (above empty-image
                 (rectangle 10 10 "solid" "red"))
          (beside empty-image
                  (rectangle 10 10 "solid" "red")))

#t