On this page:
image-width
image-height
mode?
6.12

3.5 Kuvan ominaisuudet

procedure

(image-width k)  positiivinen-kokonaisluku

  k : kuva
Palauttaa kuvan k leveyden pikseleissä.

Examples:
> (image-width (circle 15 "solid" "red"))

30

> (image-width (beside (square 20 "solid" "red")
                       (triangle 20 "solid" "red")))

40

procedure

(image-height k)  positiivinen-kokonaisluku

  k : kuva
Palauttaa kuvan k korkeuden pikseleissä.

Examples:
> (image-height (triangle 20 "solid" "red"))

17

> (image-height (above (square 20 "solid" "red")
                       (square 30 "solid" "red")))

50

procedure

(mode? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Tutkii onko x kuvalle sopiva tyyppi.

Sallittuja tyyppejä ovat: "solid" (myös 'solid) tai "outline" (myös 'outline). Näillä osoitetaan täytetäänkö kuvio värillä solid vai piirretäänkö pelkkä reunaviiva outline.

Kuvan tyyppi voi olla myös kokonaisluku välillä 0 - 255 (mukaanlukien välin päätepisteet). Tämä arvo kuvaa kuvan läpinäkyvyyttä. Arvo 255 tarkoittaa läpinäkymätöntä kuvaa eli samaa kuin "solid". Arvo 0 tarkoittaa täysin läpinäkyvää kuvaa.