On this page:
image-color?
make-color
color?
6.12

3.7 Värit

procedure

(image-color? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Tutkii, onko x merkkijono (tai symboli) joka vastaa jotakin väriä. Väri voi olla myös make-color:lla tehty tietue.

Esimerkiksi: "magenta", "black", 'orange, ja 'purple sallittuja värejä. Värin nimessä sallitaan myös isot kirjaimet, eli "MAGENTA", "Black", 'oRange, ja 'PurpLE ovat sallittuja värejä.

Jos merkkijonoa tai symbolia ei tunnisteta väriksi, värinä käytetään mustaa.

Voit katsoa värin nimen värilistasta. Näiden lisäksi väriksi hyväksytään myös "transparent".

procedure

(make-color red green blue)  color?

  red : luonnollinen-luku-välillä-0-255
  green : luonnollinen-luku-välillä-0-255
  blue : luonnollinen-luku-välillä-0-255
Luo tietueen, joka kuvaa uutta väriä, jonka red, green ja blue arvot on annettu. Kaikkien argumenttien arvot on oltava välillä 0 - 255.

Mitä suurempi arvo argumenteilla red, green, ja blue on, sitä enemmän kyseistä väriä otetaan mukaan uuden värin luomiseen. Esimerkiksi (make-color 255 0 0) luo kirkkaan punaisen värin ja (make-color 255 0 255) aikaansaa violetin värin.

make-color:lle voi antaa myös neljännen argumentin alpha. Se kuvaa värin läpinäkyvyyttä: arvolla 255 vastaa täysin peittävä väriä ja 0 täysin läpinäkyvä. Jos alpha:lle ei anneta arvoa, sen on 255.

procedure

(color? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Tutkii onko annettu argumentti x tietue, jonka on tehty käyttämällä make-color:ia.