On this page:
triangle
right-triangle
isosceles-triangle
triangle/  sss
triangle/  ass
triangle/  sas
triangle/  ssa
triangle/  aas
triangle/  asa
triangle/  saa
Kolmiot

procedure

(triangle sivun-pituus tyyli väri)  kuva

  sivun-pituus : positiivinen-reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Luo kannallaan seisovan tasasivuisen kolmion, jonka sivun-pituus on annettu.

Example:
> (triangle 90 "solid" "springgreen")

image

Example:
> (triangle 70 "outline" "tomato")

image

procedure

(right-triangle kateetin1-pituus    
  kateetin2-pituus    
  tyyli    
  väri)  kuva
  kateetin1-pituus : positiivinen-reaaliluku
  kateetin2-pituus : positiivinen-reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Luo suorakulmaisen kolmion, jonka kateettien pituudet ovat kateetin1-pituus ja kateetin2-pituus.

Example:
> (right-triangle 80 120 "solid" "turquoise")

image

Example:
> (right-triangle 120 80 "outline" "slateblue")

image

procedure

(isosceles-triangle kyljen-pituus    
  huippukulma    
  tyyli    
  väri)  kuva
  kyljen-pituus : positiivinen-reaaliluku
  huippukulma : reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Luo tasakylkisen kolmion, jonka kyljen-pituus ja huippukulma on annettu. Jos huippukulma on pienempi kuin 180, kolmio seisoo kannallaan, muuten se seisoo kärjellään.

Example:
> (isosceles-triangle 110 45 "solid" "tomato")

image

Jotta saat piirrettyä kolmion juuri tietyn pituisilla sivuilla tai tietyn suuruisilla kulmilla seuraava ryhmä funktioita voi olla avuksi:

Kaikki nämä piirtävät kolmion, jonka asento on seuraava:

procedure

(triangle/sss sivun-pituus-a    
  sivun-pituus-b    
  sivun-pituus-c    
  tyyli    
  väri)  kuva
  sivun-pituus-a : positiivinen-reaaliluku
  sivun-pituus-b : positiivinen-reaaliluku
  sivun-pituus-c : positiivinen-reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Piirtää kolmion, jossa kolmion sivun pituudet a, b ja c on annettu (sivun-pituus-a, sivun-pituus-b, sivun-pituus-c).

Examples:
> (triangle/sss 40 60 80 "solid" "seagreen")

image

> (triangle/sss 80 40 60 "solid" "aquamarine")

image

> (triangle/sss 80 80 40 "solid" "lightseagreen")

image

procedure

(triangle/ass kulma-a    
  sivun-pituus-b    
  sivun-pituus-c    
  tyyli    
  väri)  kuva
  kulma-a : reaaliluku
  sivun-pituus-b : positiivinen-reaaliluku
  sivun-pituus-c : positiivinen-reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Piirtää kolmion, jossa kulma A (kulma-a) sekä sivun pituudet b (sivun-pituus-b) ja c (sivun-pituus-c) on annettu (katso kuva).

Examples:
> (triangle/ass 10  60 100 "solid" "seagreen")

image

> (triangle/ass 90  60 100 "solid" "aquamarine")

image

> (triangle/ass 130 60 100 "solid" "lightseagreen")

image

procedure

(triangle/sas sivun-pituus-a    
  kulma-b    
  sivun-pituus-c    
  tyyli    
  väri)  kuva
  sivun-pituus-a : positiivinen-reaaliluku
  kulma-b : reaaliluku
  sivun-pituus-c : positiivinen-reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Piirtää kolmion, jossa sivun pituus a (sivun-pituus-a), kulma B (kulma-b) sekä ja sivun pituus c (sivun-pituus-c) on annettu (katso kuva).

Examples:
> (triangle/sas 60  10 100 "solid" "seagreen")

image

> (triangle/sas 60  90 100 "solid" "aquamarine")

image

> (triangle/sas 60 130 100 "solid" "lightseagreen")

image

procedure

(triangle/ssa sivun-pituus-a    
  sivun-pituus-b    
  kulma-c    
  tyyli    
  väri)  kuva
  sivun-pituus-a : positiivinen-reaaliluku
  sivun-pituus-b : positiivinen-reaaliluku
  kulma-c : reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Piirtää kolmion, jossa sivun pituudet a (sivun-pituus-a) ja b (sivun-pituus-b) sekä kulma C (kulma-c) on annettu (katso kuva).

Examples:
> (triangle/ssa 60 100  10 "solid" "seagreen")

image

> (triangle/ssa 60 100  90 "solid" "aquamarine")

image

> (triangle/ssa 60 100 130 "solid" "lightseagreen")

image

procedure

(triangle/aas kulma-a    
  kulma-b    
  sivun-pituus-c    
  tyyli    
  väri)  kuva
  kulma-a : reaaliluku
  kulma-b : reaaliluku
  sivun-pituus-c : positiivinen-reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Piirtää kolmion, jossa kulmat A (kulma-a) ja B (kulma-b) sekä sivun pituus c (sivun-pituus-c) on annettu (katso kuva).

Examples:
> (triangle/aas  10 40 200 "solid" "seagreen")

image

> (triangle/aas  90 40 200 "solid" "aquamarine")

image

> (triangle/aas 130 40 40  "solid" "lightseagreen")

image

procedure

(triangle/asa kulma-a    
  sivun-pituus-b    
  kulma-c    
  tyyli    
  väri)  kuva
  kulma-a : reaaliluku
  sivun-pituus-b : positiivinen-reaaliluku
  kulma-c : reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Piirtää kolmion, jossa kulma A (kulma-a), sivun pituus b (sivun-pituus-b) sekä kulma C (kulma-c) on annettu (katso kuva).

Examples:
> (triangle/asa  10 200 40 "solid" "seagreen")

image

> (triangle/asa  90 200 40 "solid" "aquamarine")

image

> (triangle/asa 130 40  40 "solid" "lightseagreen")

image

procedure

(triangle/saa sivun-pituus-a    
  kulma-b    
  kulma-c    
  tyyli    
  väri)  kuva
  sivun-pituus-a : positiivinen-reaaliluku
  kulma-b : reaaliluku
  kulma-c : reaaliluku
  tyyli : mode?
  väri : image-color?
Piirtää kolmion, jossa sivun pituus a (sivun-pituus-a), kulma B (kulma-b) sekä kulma C (kulma-c) on annettu (katso kuva).

Examples:
> (triangle/saa 200  10 40 "solid" "seagreen")

image

> (triangle/saa 200  90 40 "solid" "aquamarine")

image

> (triangle/saa 40  130 40 "solid" "lightseagreen")

image