On this page:
overlay
beside
above
beside/  align
above/  align
overlay/  xy
6.12

3.2 Kuvien yhdistely

procedure

(overlay k1 k2 k3 ...)  kuva

  k1 : kuva
  k2 : kuva
  k3 : kuva
Luo kuvan asettelemalla argumentteina saadut kuvat päällekkäin. Ensimmäisenä annettu kuva tulee päällimmäiseksi. Kuvat linjataan niin, että niiden keskipisteet asettuvat päällekkäin.

Example:
> (overlay (rectangle 30 60 "solid" "blue")
           (ellipse 60 30 "solid" "purple"))

image

procedure

(beside k1 k2 k3 ...)  kuva

  k1 : kuva
  k2 : kuva
  k3 : kuva
Luo kuvan asettelemalla argumentteina saadut kuvat vaakariviin, niin että niiden keskipisteet ovat samalla viivalla.

Example:
> (beside (ellipse 20 70 "solid" "red")
          (rectangle 20 50 "solid" "pink")
          (circle 10 "solid" "red"))

image

procedure

(above k1 k2 k3 ...)  kuva

  k1 : kuva
  k2 : kuva
  k3 : kuva
Luo kuvan asettelemalla argumentteina saadut kuvat pystyriviin, niin että niiden keskipisteet ovat samalla viivalla.

Example:
> (above (ellipse 70 20  "solid" "red")
          (rectangle 50 20  "solid" "pink")
          (circle 10 "solid" "red"))

image

procedure

(beside/align y-sijainti k1 k2 k3 ...)  kuva

  y-sijainti : y-sijaintimäärite
  k1 : kuva
  k2 : kuva
  k3 : kuva
Luo kuvan sijoittamalla kaikki annetut kuvat vaakasuoraan vierekkäin, linjattuna y-sijainti argumentin mukaan. Linjauksessa voi käyttää seuraavia y-sijaintimääritteitä: "top", "bottom", "middle" "center" ja "baseline".

Examples:
> (beside/align "bottom"
                (ellipse 20 70 "solid" "lightsteelblue")
                (ellipse 20 50 "solid" "mediumslateblue")
                (ellipse 20 30 "solid" "slateblue")
                (ellipse 20 10 "solid" "navy"))

image

> (beside/align "top"
                (ellipse 20 70 "solid" "mediumorchid")
                (ellipse 20 50 "solid" "darkorchid")
                (ellipse 20 30 "solid" "purple")
                (ellipse 20 10 "solid" "indigo"))

image

> (beside/align "baseline"
                (text "hei" 18 "black")
                (text "ppa" 24 "black"))

image

procedure

(above/align x-sijainti k1 k2 k3 ...)  kuva

  x-sijainti : x-sijantimäärite
  k1 : kuva
  k2 : kuva
  k3 : kuva
Luo kuvan sijoittamalla kaikki annetut kuvat pystysuoraan allekkain, linjattuna x-sijainti argumentin mukaan. Linjauksessa voi käyttää seuraavia x-sijaintimääritteitä: "left", "right", "middle" ja "center".

Examples:
> (above/align "right"
               (ellipse 70 20 "solid" "gold")
               (ellipse 50 20 "solid" "goldenrod")
               (ellipse 30 20 "solid" "darkgoldenrod")
               (ellipse 10 20 "solid" "sienna"))

image

> (above/align "left"
               (ellipse 70 20 "solid" "yellowgreen")
               (ellipse 50 20 "solid" "olivedrab")
               (ellipse 30 20 "solid" "darkolivegreen")
               (ellipse 10 20 "solid" "darkgreen"))

image

procedure

(overlay/xy k1 x y k2)  kuva

  k1 : kuva
  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
  k2 : kuva
Luo kuvan asettamalla kuvan k1 kuvan k2 päälle. Kuvat ovat aluksi linjattu niin, että niiden vasemmat yläkulmat ovat päällekkäin, sitten kuvaa k2 siirretään sivusuunnassa x pikselin verran ja pystysuunnassa y pikselin verran. Positiivinen x siirtää kuvaa oikealle, negatiivinen vasemmalle. Positiivinen y siirtää kuvaa alaspäin, negatiivinen ylöspäin.

Examples:
> (overlay/xy (circle 15 "solid" "red")
              0 0
              (rectangle 30 30 "solid" "blue"))

image

> (overlay/xy (circle 15 "solid" "red")
              0 15
              (rectangle 30 30 "solid" "blue"))

image

> (overlay/xy (circle 15 "solid" "red")
              0 -15
              (rectangle 30 30 "solid" "blue"))

image

> (overlay/xy (circle 15 "solid" "red")
              15 0
              (rectangle 30 30 "solid" "blue"))

image

> (overlay/xy (circle 15 "solid" "red")
              -15 0
              (rectangle 30 30 "solid" "blue"))

image