On this page:
empty-scene
place-image
6.12

3.3 Kuvien asettelu ruudulle

Kuvien asettelua ruudulle tarvitaan, kun tehdään animaatioita tai pelejä käyttämällä 2htdp/universe-kirjastoa.

procedure

(empty-scene leveys korkeus)  kuva

  leveys : positiivinen-reaaliluku
  korkeus : positiivinen-reaaliluku
(empty-scene leveys korkeus väri)  kuva
  leveys : positiivinen-reaaliluku
  korkeus : positiivinen-reaaliluku
  väri : image-color?
Luo valkoisen mustareunaisen ruudun, jonka leveys ja korkeus annetaan. Kolmantena argumenttina voidaan antaa ruudun väri.

Examples:
> (empty-scene 160 90)

image

> (empty-scene 160 90 "black")

image

procedure

(place-image k1 x y k2)  kuva

  k1 : kuva
  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
  k2 : kuva
Sijoittaa kuvan k1 pisteeseen (x,y) kuvan k2 päälle. Koordinaatit ilmoitetaan suhteessa kuvan k2 vasempaan yläkulmaan. place-image palauttaa aina saman kokoisen kuvan kuin kuva k2 eli sen ulkopuolelle jäävät kuvan k1 osat leikkautuvat pois.

Examples:
> (place-image
   (circle 20 "solid" "red")
   0 0
   (empty-scene 150 100))

image

> (place-image
   (circle 20 "solid" "red")
   0 50
   (empty-scene 150 100))

image

> (place-image
   (circle 20 "solid" "red")
   75 50
   (empty-scene 150 100))

image