On this page:
2.1.1 Pinta-alatehtävät A
2.1.2 Lämpötilat
2.1.3 Polynomit
2.1.4 Värillinen teksti
2.1.5 Särmiön levityskuvat
2.1.6 Kuvafunktioita
6.4

2.1 Funktiot

Funktiot (osa 1), kesto 10:36

Tähän asti olet käyttänyt Racket-kielen valmiita funktioita kuten + sekä 2htdp/image-kirjaston tarjoamia funktioita kuten circle. Huomasit varmasti myös, että kuvat koostuvat useammasta pikkukuvasta. Myös tietokoneohjelmat koostuvat piennemmistä osista, ja funktiot ovat juuri näitä tietokoneohjelman "perusosasia". Ne toimivat omina pikku ohjelminaan, ottavat sisään tietoa ja antavat ulos muokattua tietoa. Näitä osia yhdistelemällä saadaan aikaan monimutkaisempia ohjelmia. Jotta pystyt tekemään kokonaisia isoja ohjelmia, sinun pitää osata ensin tehdä pieniä ohjelmia eli funktioita.

Funktiot (osa 2), kesto 9:21

Voit tutustua funktioiden maailmaan valitsemalla joko laskuharjoituksia tai kuvienpiirtoharjoituksia. Tutustu ensin funktion määrittelemiseen Koodarin käsikirjan avulla.

2.1.1 Pinta-alatehtävät A

Harjoittele funktion kirjoittamista ja testaamista seuraavien tehtävien avulla. Lataa harjoitustiedosto tästä:

 

Pinta-alatehtävät A (DrRacket)

 

Pinta-alatehtävät A (WeScheme)

Jos käytät WeScheme:ä ja haluat tallentaa työsi, tarvitset Google-tunnukset. Kirjaudu ENSIN sisään WeScheme:en, ja tule vasta sen jälkeen avaamaan tehtävälinkki.

Tehtävätiedosto sisältää nämä laskutehtävät:

Pinta-alatehtävät A

Tee funktioita erilaisten pinta-alojen laskemiseen. Valitse muuttujille sopivat nimet/nimi. Täydennä funktion kuvauksen puuttuvat tiedot (...). Tee myös esimerkkejä/testejä funktiollesi (check-expect).

Funktio neliöiden pinta-alojen laskemiseen

Funktio suorakulmioiden pinta-alojen laskemiseen

Funktio kolmioiden pinta-alojen laskemiseen

Funktio kuutioiden kokonaispinta-alojen laskemiseen

Funktio suorakulmaisten särmiöiden kokonaispinta-alojen laskemiseen

Tässä harjoituksessa saatat tarvita seuraavia Racket-kielen funktioita:

+

   

-

   

*

   

/

   

sqr

   

check-expect

Opettajan diat.

2.1.2 Lämpötilat

Harjoittele funktion kirjoittamista ja testaamista seuraavien tehtävien avulla. Lataa harjoitustiedosto tästä:

 

Lämpötilat (DrRacket)

 

Lämpötilat (WeScheme)

Jos käytät WeScheme:ä ja haluat tallentaa työsi, tarvitset Google-tunnukset. Kirjaudu ENSIN sisään WeScheme:en, ja tule vasta sen jälkeen avaamaan tehtävälinkki.

Tehtävätiedosto sisältää nämä laskutehtävät:

Lämpötilat

Tee funktiot lämpötilojen muuntamiseksi asteikolta toiselle seuraavan taulukon mukaisesti. Testaa funktiosi interaktioikkunassa tai kirjoita sille check-expect - testit.

Tässä harjoituksessa saatat tarvita seuraavia Racket-kielen funktioita:

+

   

-

   

*

   

/

   

string-append

   

number->string

   

check-expect

2.1.3 Polynomit

Harjoittele funktion kirjoittamista ja sen kuvaajan piirtämistä seuraavien tehtävien avulla. Lataa harjoitustiedosto tästä:

Jotta Plot toimii DrRacket:ssa, sinun pitää asentaa teachpacks paketti. Katso asennusohjeet täältä. Huom! Tämä kirjasto vaatii käyttöönsä Advanced Student Language:n. WeScheme:ssä ei tarvita paketin asennusta mutta huomaa, että kirjastolla on eri nimi.

 

Polynomit (DrRacket)

 

Polynomit (WeScheme)

Tehtävätiedosto sisältää nämä laskutehtävät:

Polynomit

Kirjoita seuraavat polynomit funktion muotoon ja piirrä niille kuvaajat esimerkin mukaisesti.

Tässä harjoituksessa saatat tarvita seuraavia Racket-kielen tai plot-kirjaston funktioita:

+

   

-

   

*

   

/

   

plot

   

function

   

check-expect

2.1.4 Värillinen teksti

Harjoittele funktion kirjoittamista ja testaamista seuraavan tehtävan avulla. Lataa harjoitustiedosto tästä:

 

Värillinen teksti (DrRacket)

 

Värillinen teksti (WeScheme)

Jos käytät WeScheme:ä ja haluat tallentaa työsi, tarvitset Google-tunnukset. Kirjaudu ENSIN sisään WeScheme:en, ja tule vasta sen jälkeen avaamaan tehtävälinkki.

Tehtävätiedosto sisältää seuraavan testävän:

Värillinen teksti

Koodaa funktio, joka tekee eri värisiä kirjaimia eri värillisillä pohjilla. Kirjoita funktion avulla oma nimesi. Voit muuttaa värejä ja pohjan muotoa haluamaksesi. Testaa funktiosi interaktioikkunassa tai kirjoita sille check-expect - testit.

Tässä harjoituksessa saatat tarvita seuraavia Racket-kielen funktioita:

beside

   

above

   

text

   

overlay

   

check-expect

2.1.5 Särmiön levityskuvat

Harjoittele funktion kirjoittamista ja testaamista seuraavan tehtävan avulla. Lataa harjoitustiedosto tästä:

 

Särmiön levityskuvat (DrRacket)

 

Särmiön levityskuvat (WeScheme)

Jos käytät WeScheme:ä ja haluat tallentaa työsi, tarvitset Google-tunnukset. Kirjaudu ENSIN sisään WeScheme:en, ja tule vasta sen jälkeen avaamaan tehtävälinkki.

Tehtävätiedosto sisältää seuraavat testävät:

Särmiön levityskuvat

Koodaa funktio, joka piirtää minkä tahansa kokoisen kuution levityskuvan (mallikuvat on saatu kutsumalla funktiota kaksi eri kertaa).

Koodaa funktio, joka piirtää minkä tahansa kokoisen suorakulmaisen särmiön levityskuvan (mallikuvat on saatu kutsumalla funktiota kaksi eri kertaa).

Tässä harjoituksessa saatat tarvita seuraavia Racket-kielen funktioita:

beside

   

above

   

text

   

overlay

   

check-expect

2.1.6 Kuvafunktioita

Suunnittele ja koodaa funktiot, jotka tuottavat seuraavanlaisia kuvia:

Kuvafunktioita

Koodaa funktio, joka tuottaa eri värisiä nuolia (mallikuvat on saatu kutsumalla funktiota kolme eri kertaa).

Koodaa funktio, joka sijoittaa auton kuvan ruudulle, kun sen sijainti muuttuu. Voit käyttää myös jotain muuta kuvaa (mallikuvat on saatu kutsumalla funktiota kolme eri kertaa).

Koodaa funktio, jonka avulla saat tehtyä pinta-alan ja tilavuuden yksiköitä (mallikuvat on saatu kutsumalla funktiota kolme eri kertaa).

Tässä harjoituksessa saatat tarvita seuraavia Racket-kielen funktioita:

+

   

-

   

*

   

/

   

rectangle

circle

   

triangle

   

square

   

image-width

   

image-height

place-image

   

beside

   

above

   

overlay

   

overlay/xy

text

   

number->string

   

scale

   

rotate

   

check-expect