6.4

3 Racket jatko

Tässä jaksossa käydään läpi edistyneempiä ohjelmointitekniikoita kuten rekursiiviset funktiot, listat sekä Higher Order - funktiot.

    3.1 Rekursio

    3.2 Listat

    3.3 Sovelluksia (display-read)

    3.4 Bonus: Racket Turtle - jatko