On this page:
function
points
labeled-points
lines
lines-labeled-points
images
plot
plot-with-axes
6.12

7.1 Kuvaajat (plot)

procedure

(function funktion-nimi x0 xn väri selite)  funktio

  funktion-nimi : funktio
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  väri : image-color?
  selite : merkkijono
Määrittelee piirrettävän funktion nimen funktion-nimi sekä piirtovälin x0-xn. Funktiolle annetaan myös funktion kuvaajan väri:n sekä siihen liitettävä selite-tekstin. Jos selitettä ei haluta antaa, käytä selitteenä tyhjää merkkijonoa "".

procedure

(points pisteet x0 xn y0 yn väri tyyli selite)  funktio

  pisteet : lista<posn?>/lista<cons?>/lista<vector?>
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  y0 : reaaliluku
  yn : reaaliluku
  väri : image-color?
  tyyli : mode?
  selite : merkkijono
Määrittelee piirrettävät pisteet listana pisteet. Voit halutessasi säätää aluetta, jolle pisteet piirretään antamalla x:n rajat x0-xn sekä y:n rajat y0-yn. Functiolle annetaan myös pisteiden väri ja tyyli sekä niihin liitettävä selite-teksti. Jos selitettä ei haluta antaa, käytä selitteenä tyhjää merkkijonoa "". Piirrettävät pisteet voidaan antaa joko listana posn-tietueita tai x- ja y-koordinaatit sisältäviä listoja. Voit antaa pisteet myös vector-muodossa mutta tarvitset silloin käyttöösi Advanced Student Language:n. Funktiolle voidaan antaa myös yksi piste pistelistan pisteet sijaan, jos haluaan sijoitaa vain yksi piste koordinaatistoon.

procedure

(labeled-points pisteet    
  x0    
  xn    
  y0    
  yn    
  väri    
  tyyli    
  selite)  funktio
  pisteet : lista<posn?>/lista<cons?>/lista<vector?>
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  y0 : reaaliluku
  yn : reaaliluku
  väri : image-color?
  tyyli : mode?
  selite : merkkijono
Toimii kuin points mutta näyttää pisteen yhteydessä sen koordinaatit.

procedure

(lines pisteet x0 xn y0 yn väri tyyli selite)  funktio

  pisteet : lista<posn?>/lista<cons?>/lista<vector?>
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  y0 : reaaliluku
  yn : reaaliluku
  väri : image-color?
  tyyli : mode?
  selite : merkkijono
Piirtää listan pisteet kuten points samalla yhdistäen pisteet murtoviivalla. Voit halutessasi säätää aluetta, jolle pisteet piirretään antamalla x:n rajat x0-xn sekä y:n rajat y0-yn. Functiolle annetaan myös pisteiden väri ja tyyli sekä murtoviivaan liitettävä selite-teksti. Jos et halua pisteitä näkyviin, anna tyyliksi "transparent". Jos selitettä ei haluta antaa, käytä selitteenä tyhjää merkkijonoa "". Piirrettävät pisteet voidaan antaa joko listana posn-tietueita tai x- ja y-koordinaatit sisältäviä listoja. Voit antaa pisteet myös vector-muodossa mutta tarvitset silloin käyttöösi Advanced Student Language:n. Pisteitä on annettava vähintään kaksi, että viiva voidaan piirtää.

procedure

(lines-labeled-points pisteet    
  x0    
  xn    
  y0    
  yn    
  väri    
  tyyli    
  selite)  funktio
  pisteet : lista<posn?>/lista<cons?>/lista<vector?>
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  y0 : reaaliluku
  yn : reaaliluku
  väri : image-color?
  tyyli : mode?
  selite : merkkijono
Toimii kuin lines mutta näyttää pisteen yhteydessä sen koordinaatit.

procedure

(images pisteet x0 xn y0 yn kuva)  funktio

  pisteet : lista<posn?>/lista<cons?>/lista<vector?>
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  y0 : reaaliluku
  yn : reaaliluku
  kuva : image?
Sijoitaa kuva:n jokaiseen annettuun koordinaattipisteeseen pisteet. Kuva sijoitetaan koordiaattipisteeseen siten, että sen keskikohta on ko. pisteessä. Voit halutessasi säätää aluetta, jolle kuvat piirretään antamalla x:n rajat x0-xn sekä y:n rajat y0-yn. Piirrettävät pisteet voidaan antaa joko listana posn-tietueita tai x- ja y-koordinaatit sisältäviä listoja. Voit antaa pisteet myös vector-muodossa mutta tarvitset silloin käyttöösi Advanced Student Language:n. Funktiolle voidaan antaa myös yksi piste pistelistan pisteet sijaan, jos haluaan sijoitaa vain yksi kuva koordinaatistoon.

procedure

(plot funktion-tai-pisteiden-kuvaus    
  x-teksti    
  y-teksti    
  otsikko)  kuva
  funktion-tai-pisteiden-kuvaus : funktio/lista<funktio>
  x-teksti : merkkijono
  y-teksti : merkkijono
  otsikko : merkkijono
Piirtää annetun funktion tai pisteet funktion-tai-pisteiden-kuvaus koordinaatistoon. funktion-tai-pisteiden-kuvaus muodostetaan apufunktion function tai points avulla. Jos halutaan piirtää useampia kuvaajia samaan kuvaan annetaan lista, joka sisältää useamman funktion (function), pistesarjan (points), murtoviivan (lines) tai kuvan (images) määrittelyt. plot-palauttaa kuvan.

Functiolle annetaan lisäksi x- ja y-akselien nimet x-teksti ja y-teksti sekä kuvan otsikko otsikko.

procedure

(plot-with-axes funktion-tai-pisteiden-kuvaus    
  x-teksti    
  y-teksti    
  otsikko)  kuva
  funktion-tai-pisteiden-kuvaus : funktio/lista<funktio>
  x-teksti : merkkijono
  y-teksti : merkkijono
  otsikko : merkkijono
Toimii kuin plot mutta lisää x- ja y-akselin nuolineen näkyviin ja sijoittaa x-teksti:n ja y-teksti:n akselien yhteyteen.

Esimerkkejä:

(plot (function sin (- pi) pi "red" "sin") "x" "y" "Tehtävä 1")

(plot (list (function cos  (- pi) pi "red" "cos")
            (function sin (- pi) pi "blue" "sin"))  "x" "y" "tehtävä 2")

(define (y x)(* 2 x))
(plot-with-axes (function y -10 10 "blue" "y=2x") "x" "y" "Suora y=2x")

(define (f x)(* x x))
(define (g x)(+ (* 6 x) 15))
(plot (list (function g -5 10 "red" "y=6x+15")
            (function f -10 10 "blue" "y=x^2"))
        "x-akseli" "y-akseli" "Tehtävä 1")

(plot-with-axes (points (list '(1 2) '(2 3) '(3 4)) 0 4 0 5 "blue" "outline" "") "x" "y" "Pisteet")

(define p1 (list (make-posn 1 2)(make-posn 2 3)(make-posn 3 4)))
(define p2 (list '(1 -3) '(2 -2) '(3 -1)))
(define p3 (map vector (list -3 -2 -1)(list 3 2 1)))
(plot (list (points p1 0 5 0 6 "blue" "outline" "p1")
            (points p2 0 5 -5 0 "red" "solid" "p2")
            (points p3 -5 0 0 5 "green" "outline" "p3"))
        "x-akseli" "y-akseli" "Tehtävä 2")

(define (f1 x)(* 2 x))
(plot (list (function f1 0 7 "blue" "y=2x")
            (labeled-points (list '(1 2) '(2 4) '(3 5) '(4 7) '(5 11) '(6 12)) 0 7 0 14 "blue" "outline" ""))
      "x-akseli" "y-akseli" "Tehtävä 3")

(define p4 (list '(1 2) '(2 3) '(3 5)))
(define p5 (list '(-1 2) '(-2 3) '(-3 5)))
(plot-with-axes (list
                 (lines p4 0 4 0 6 "blue" "transparent" "käyrä 1")
                 (lines-labeled-points p5 0 -4 0 6 "green" "solid" "käyrä 2"))
                "x" "y" "Käyrät")

(define p6 (list '(1 -3) '(3 -3) '(3 -1)'(1 -3)))
(define p7 (list '(-3 -2) '(-3 1) '(-1 1)'(-1 -2)'(-3 -2)))
(plot (list (lines p6 -5 5 -5 0 "red" "solid" "")
            (lines p7 -5 5 -5 5 "cyan" "transparent" "")
            (images (make-posn 1 3) 0 5 0 5 (circle 40 "outline" "black"))
            (labeled-points (make-posn 1 3) 0 5 0 5 "black" "solid" ""))
      "x-akseli" "y-akseli" "Geometriset kuviot")