On this page:
serie
bar-chart
6.12

7.2 Pylväsdiagrammit (bar-chart)

procedure

(serie arvot väri selite)  funktio

  arvot : lista<number?>
  väri : image-color?
  selite : merkkijono
Määrittelee piirrettävien pylväiden korkeudet listana arvot. Lisäksi annetaan pylvässarjan väri sekä selite.

procedure

(bar-chart sarjat    
  kategoriat    
  y0    
  yn    
  x-teksti    
  y-teksti    
  otsikko)  kuva
  sarjat : serie/lista<serie>
  kategoriat : lista<number?/string?>
  y0 : reaaliluku
  yn : reaaliluku
  x-teksti : merkkijono
  y-teksti : merkkijono
  otsikko : merkkijono
Piirtää yhden tai useamman sarjan pylväitä (sarjat). x-akselille tulevat kategoriat annetaan listana merkkijonoja tai lukuja. y-akselin korkeutta voi säätää antamalla y:n rajat y0-yn.

Functiolle annetaan lisäksi x- ja y-akselien nimet x-teksti ja y-teksti sekä kuvan otsikko otsikko. bar-chart palauttaa kuvan.

(bar-chart (serie (list -9.3 -9.3 -4.8 1.0 7.4 12.6 15.6 13.4 8.3 2.8 -3.2 -7.3) "blue" "keskilämpötila")
           (list "tammikuu" "helmikuu" "maaliskuu" "huhtikuu" "toukokuu" "kesäkuu" "heinäkuu"
                 "elokuu" "syyskuu" "lokakuu" "marraskuu" "joulukuu")
           -20 20 "kuukaudet" "lämpötila (°C)" "Kuukauden keskilämpötilat")

(bar-chart (list (serie (list 100 99 100 99 92 74 31) "red" "käyttänyt nettiä")
                 (serie (list 97 96 94 83 64 38 16) "blue" "useasti päivässä")
                 (serie (list 93 93 92 75 53 27 6) "black" "vapaa-ajalla kännykällä"))
           (list "16-24" "25-34" "35-44" "45-54" "55-64" "65-74" "75-89")
            0 120 "ikä" "prosenttia" "Internetin käyttö")

(bar-chart (list (serie (list 144) "red" "naiset")
                 (serie (list 162) "blue" "miehet")
                 (serie (list 306) "black" "kaikki"))
           (list "")
           0 310 "" "henkilöä" "Osallistujat")