On this page:
key-event?
key=?
5.2.3 Näppäimet

Painettu näppäin ilmaistaan sitä kuvaavan merkkijonon avulla.

procedure

(key-event? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Tutkii onko x merkkijono, joka kuvaa jotain näppäintä. Huom! Ei toimi WeSchemessä.

procedure

(key=? x y)  totuusarvo

  x : key-event?
  y : key-event?
Vertailee kahta näppäintä kuvaavaa merkkijonoa ja tutkii ovatko ne samat.

Ns. "tavallisen" näppäimen painallus ilmoitetaan yhden merkin sisältävänä merkkijonona:

Jotkut "tavallisia" näppäimiä kuvaavat merkkijonot näyttävät hieman erikoisilta:
  • " " kuvaa välilyöntinäppäintä(#\space)

  • "\r" kuvaa return-näppäintä (#\return)

  • "\t" kuvaa tabulaattorinäppäintä (#\tab)

  • "\b" kuvaa backspace-näppäintä (#\backspace)

  • "\u007F" kuvaa delete-näppäintä

Merkinnästä huolimatta näiden merkkijonojen pituus on yksi:
> (string-length "\t")

1

Osa näppäimistä ilmaistaan pidemmän merkkijonon avulla. Näihin kuuluvat nuolinäppäimet sekä erikoisnäppäimet:
  • "left" kuvaa nuoli-vasemmalle-näppäintä

  • "right" kuvaa nuoli-oikealle-näppäintä

  • "up" kuvaa nuoli-ylös-näppäintä

  • "down" kuvaa nuoli-alas-näppäintä

  • "escape" kuvaa Esc-näppäintä