On this page:
mouse-event?
mouse=?
5.2.4 Hiiren käyttö

Hiiren käyttöa kuvataan merkkijonoilla.

procedure

(mouse-event? x)  totuusarvo

  x : ei-tyyppivaatimusta
Tutkii onko x merkkijono, joka kuvaa hiiren käyttöön liittyvää tapahtumaa eli onko se jokin seuraavista: "button-down", "button-up", "drag", "move", "enter" tai "leave".

procedure

(mouse=? x y)  totuusarvo

  x : mouse-event?
  y : mouse-event?
Tutkii ovatko kaksi hiiren käyttöä kuvaavaa merkkijonoa samat.