On this page:
func
dots
plot2D
6.12

8.1 Plot2D-funktiot

procedure

(func funktion-nimi x0 xn)  funktio

  funktion-nimi : funktio
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
(func funktion-nimi x0 xn selite)  funktio
  funktion-nimi : funktio
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  selite : merkkijono
Määrittelee piirrettävän funktion nimen funktion-nimi sekä piirtovälin x0-xn. Halutessasi voit antaa myös funktion kuvaajaan väriin liitettävän selite-tekstin.

procedure

(dots pisteet)  funktio

  pisteet : lista<posn?>/lista<cons?>/lista<vector?>
(dots pisteet x0 xn y0 yn)  funktio
  pisteet : lista<posn?>/lista<cons?>/lista<vector?>
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  y0 : reaaliluku
  yn : reaaliluku
(dots pisteet x0 xn y0 yn selite)  funktio
  pisteet : lista<posn?>/lista<cons?>/lista<vector?>
  x0 : reaaliluku
  xn : reaaliluku
  y0 : reaaliluku
  yn : reaaliluku
  selite : merkkijono
Määrittelee piirrettävät pisteet listana pisteet. Voit halutessasi säätää aluetta, jolle pisteet piirretään antamalla x:n rajat x0-xn sekä y:n rajat y0-yn. Halutessasi voit antaa myös pisteiden väriin liitettävän selite-tekstin. Piirrettävät pisteet voidaan antaa joko listana posn-tietueita tai x- ja y-koordinaatit sisältäviä listoja. Voit antaa pisteet myös vector-muodossa mutta tarvitset silloin käyttöösi Advanced Student Language:n.

procedure

(plot2D funktion-tai-pisteiden-kuvaus)  kuva

  funktion-tai-pisteiden-kuvaus : funktio/lista<funktio>
(plot2D funktion-tai-pisteiden-kuvaus    
  x-teksti    
  y-teksti    
  otsikko)  kuva
  funktion-tai-pisteiden-kuvaus : funktio/lista<funktio>
  x-teksti : merkkijono
  y-teksti : merkkijono
  otsikko : merkkijono
Piirtää annetun funktion tai pisteet funktion-tai-pisteiden-kuvaus koordinaatistoon. funktion-tai-pisteiden-kuvaus muodostetaan apufunktion func tai dots avulla. Jos halutaan piirtää useampia kuvaajia ja/tai pistesarjoja samaan kuvaan annetaan lista, joka sisältää useamman funktion (func) tai pistesarjan (dots) määrittelyn. plot2D-palauttaa kuvan.

Halutessasi voit uudelleen nimetä kuvan x- ja y-akselit antamalla niille nimet x-teksti ja y-teksti. Kuvalle voi myös halutessaan antaa nimen otsikko.

Esimerkkejä:

(plot2D (func sin (- pi) pi))

(plot2D (list (func sin (- pi) pi "sin(x)")
              (func cos (- pi) pi "cos(x)")))

(define (y x)(* 2 x))
(plot2D (func y -10 10 "y=2x"))

(define (f x)(* x x))
(define (g x)(+ (* 6 x) 15))
(plot2D (list (func f -10 10 "y=x^2")
              (func g -5 10 "y=6x+15"))
        "x-akseli" "y-akseli" "Tehtävä 1")

(plot2D (dots (list '(1 2) '(2 3) '(3 4)) 0 4 0 5))

(define p1 (list (make-posn 1 2)(make-posn 2 3)(make-posn 3 4)))
(define p2 (list '(1 -3) '(2 -2) '(3 -1)))
(define p3 (map vector (list -3 -2 -1)(list 3 2 1)))
(plot2D (list (dots p1 0 5 0 6 "p1")
              (dots p2 0 5 -5 0 "p2")
              (dots p3 -5 0 0 5 "p3"))
        "x-akseli" "y-akseli" "Tehtävä 2")

(define (f1 x)(* 2 x))
(plot2D (list (func f1 0 7 "y=2x")
              (dots (list '(1 2) '(2 4) '(3 5) '(4 7) '(5 11) '(6 12))))
        "x-akseli" "y-akseli" "Tehtävä 3")