On this page:
display-read
display-read-number
display-select
display-value
display-info
display-info-timer
6.12

6.1 Display-Read-funktiot

procedure

(display-read info)  merkkijono

  info : merkkijono/kuva/luku
Avaa animaatioikkunan, ja näyttää käyttäjälle annetun info:n sekä editorikentän. Kun käyttäjä painaa <enter> palautetaan editorin sisältö (merkkijono). Jos editori jätetään tyhjäksi palautuu tyhjä merkkijono "".

Esimerkkejä:

(display-read "Mikä on nimesi?")

(display-read (above (text "Mikä on kuvassa?" 30 "blue")(circle 40 "solid" "red")))

procedure

(display-read-number info)  luku/false

  info : merkkijono/kuva/luku
Avaa animaatioikkunan, ja näyttää käyttäjälle annetun info:n sekä editorikentän. Kun käyttäjä painaa <enter> palautetaan editorin sisältö (luku). Jos editori eri sisällä lukua (tai se on tyhjä) palautuu #false.

Esimerkkejä:

(display-read-number "Mikä on ikäsi?")

procedure

(display-select info valinnat)  merkkijono/kuva/luku

  info : merkkijono/kuva/luku
  valinnat : lista<merkkijono/kuva/luku>
Avaa animaatioikkunan, ja näyttää käyttäjälle annetun info:n sekä valinnat-listan sisällön. valinnat-listan ensimmäinen alkio on automaattisesti valittuna ja käyttäjä voi muokata valintaa nuoli-ylös ja nuoli-alas näppäimillä. Kun käyttäjä painaa <enter> palautetaan valinta. Valitun alkion tyyppi säilyy, eli jos annettu valinnat-lista sisältää numeroita, display-select palauttaa myös numeroita. Jos valinta epäonnistuu (esim. annettu lista sisältää jotain muuta kuin merkkijonoja/kuvia/lukuja), palautetaan tyhjälista empty.

Esimerkki:

(display-select "Mikä näistä on ympyrä?"
                (list (square 40 "solid" "blue")
                      (circle 20 "solid" "green")
                      (star 30 "solid" "yellow")))

(display-select "Kuinka vanha olet?"
                (list "0-12 vuotta"
                      "12-16 vuotta"
                      "yli 16 vuotta"))

procedure

(display-value info arvo)  merkkijono/kuva/luku

  info : merkkijono/kuva/luku
  arvo : merkkijono/kuva/luku
Avaa animaatioikkunan, ja näyttää käyttäjälle annetun info:n sekä arvo:n. Kun käyttäjä painaa <enter> palautetaan arvo. Jos arvoa ei voida esittää käyttäjälle (esim. se on jotain muuta kuin merkkijono/kuva/luku) näytetään vain info mutta arvo palautetaan normaalisti.

(display-value "Pistemääräsi:" 20)

procedure

(display-info info)  merkkijono/kuva/luku

  info : merkkijono/kuva/luku
Avaa animaatioikkunan, ja näyttää käyttäjälle annetun info:n. Kun käyttäjä painaa <enter> palautetaan info.

(display-info "Game over")

procedure

(display-info-timer info timer)  merkkijono/kuva/luku

  info : merkkijono/kuva/luku
  timer : luku
Avaa animaatioikkunan, ja näyttää käyttäjälle annetun info:n, ja sulkeutuu automaattisesti kun timer on kulunut (28 vastaa yhtä sekuntia) tai kun käyttäjä painaa <enter>. Palauttaan info:n.

(display-info-timer "Game over" 100)