On this page:
round-to-integer
round-to-decimal
quantity->image
quantity-str->image
units->image
6.12

9.1 Tuloksen muotoilu

procedure

(round-to-integer x)  kokonaisluku

  x : luku
Pyöristää x:n lähimpään kokonaislukuun niin, että puoliväliin jäävät positiiviset luvut (esim. 0.5) pyöristetään suurempaan kokonaislukuun ja puoliväliin jäävät negatiiviset luvut (esim. -0.5) pyöristetään pienempään kokonaislukuun.

> (round-to-integer 4.3)

4

> (round-to-integer 5.5)

6

> (round-to-integer -3.4)

-3

> (round-to-integer -3.5)

-4

procedure

(round-to-decimal x desimaalit)  luku

  x : luku
  desimaalit : luonnollinen-luku
Pyöristää x:n annetut desimaalit tarkkuuteen. Käyttää pyöristämiseen round-to-integer:iä.

> (round-to-decimal 4.344 2)

#i4.34

> (round-to-decimal 5.57 1)

#i5.6

> (round-to-decimal -3.45 1)

#i-3.5

> (round-to-decimal -3.55 1)

#i-3.6

procedure

(quantity->image lukuarvo    
  yksikkö    
  yksikön-eksponentti    
  fontin-koko    
  väri)  kuva
  lukuarvo : luku
  yksikkö : merkkijono
  yksikön-eksponentti : luku
  fontin-koko : kokonaisluku-välillä-0-255
  väri : image-color?
Tuottaa kuvan, jossa lukuarvo ja yksikkö eksponentteineen esitetään fontin-koko:isina sekä väri:sinä. Yksikkö annetaan merkkijonona (esim. "m") ja yksikön-eksponentti lukuna. Jos yksikön-eksponentti on 1, sitä ei merkitä näkyviin.

(quantity->image 350 "cm" 3 30 "black")

(quantity->image 4.5 "m" 2 45 "red")

procedure

(quantity-str->image suure fontin-koko väri)  kuva

  suure : merkkijono
  fontin-koko : kokonaisluku-välillä-0-255
  väri : image-color?
Tuottaa kuvan, jossa suure:een lukuarvo ja yksikkö esitetään fontin-koko:isina sekä väri:sinä. Suure annetaan merkkijonona, jossa suureen lukuarvo erotetaan välilyönnillä yksiköstä esim. 2 kuutiosenttimetriä ilmoitetaan "2 cm3".

(quantity-str->image "350 cm3" 30 "black")

(quantity-str->image "4.5 m2" 45 "red")

procedure

(units->image yksikkö    
  eksponentti    
  fontin-koko    
  väri)  kuva
  yksikkö : merkkijono
  eksponentti : kokonaisluku
  fontin-koko : kokonaisluku-välillä-0-255
  väri : image-color?
Tuottaa kuvan, jossa yksikkö ja sen eksponentti esitetään fontin-koko:isina sekä väri:sinä.

(units->image "mm" 3 33 "red")