On this page:
mean
median
frequency
frequencies
mode
6.12

9.2 Tilastolliset tunnusluvut

procedure

(mean luvut)  luku

  luvut : lista<luku>
Laske annetun listan luvut sisältämien lukujen keskiarvon.

> (mean (list 1 2 3 4 5 6 7 8))

4.5

procedure

(median luvut)  luku

  luvut : lista<luku>
Etsii annetun listan luvut sisältämien lukujen mediaanin eli järjestetyn joukon keskimmäisen alkion arvon (pariton määrä alkioita) tai kahden keskimmäisen alkion arvojen keskiarvon (parillinen määrä alkioita).

> (median (list 1 2 1 3 1 3 4 1 5))

2

> (median (list 1 2 1 3 1 3 4 1))

1.5

procedure

(frequency alkio data)  luku

  alkio : ei-tyyppi-vaatimusta
  data : lista<ei-tyyppivaatimusta>
Palauttaa alkio:n esiintymiskerrat annetussa listassa data.

> (frequency 1 (list 1 2 1 3 2 3 4 1))

3

> (frequency "Janne" (list "Mikko" "Janne" "Jaana" "Satu" "Janne" "Juuso"))

2

procedure

(frequencies data)  lista

  data : lista<ei-tyyppivaatimusta>
Palauttaa listan, joka sisältää kaikki alkiot ja niiden esiintymiskerrat annetussa listassa ryhmiteltyinä pareiksi. Tämä lista on järjestetty pienenevän esiintymistiheyden mukaiseen järjestykseen.

> (frequencies (list 1 2 1 3 2 3 4 1))

'((1 3) (3 2) (2 2) (4 1))

> (frequencies (list "Janne" "Janne" "Jaana" "Satu" "Janne" "Satu"))

'(("Janne" 3) ("Satu" 2) ("Jaana" 1))

procedure

(mode data)  ei-tyyppivaatimusta

  data : lista<ei-tyyppivaatimusta>
Etsii annetun listan data sisältämien alkioiden moodin eli tyyppiarvon (arvo jolla on suurin frekvenssi). Jos tyyppiarvoja on useita, ne palautetaan listana. Jos kukin arvo esiintyy listassa vain kerran, palautetaan #false.

> (mode (list 1 2 1 3 2 3 4 1))

1

> (mode (list "Janne" "Janne" "Jaana" "Satu" "Janne" "Satu"))

"Janne"

> (mode (list "Janne" "Janne" "Jaana" "Satu" "Satu"))

'("Satu" "Janne")

> (mode (list "Janne" "Jaana" "Satu"))

#false