On this page:
forward
turn-left
turn-right
repeat
pen-up
pen-down
go-to
go-to-origin
change-color
change-pen-size
change-pen-style
change-bg-color
set-bg-image
set-bg-grid
set-origin
stamper-on
stamper-off
mirror-x-on
mirror-y-on
mirror-x-off
mirror-y-off
reset-angle
clean-up
hide-turtle
show-turtle
6.12

4.2 Komennot Racket Turtlen ohjaamiseen

procedure

(forward x)  funktio

  x : reaaliluku
Komento, joka saa Turtlen liikkumaan x pikseliä eteenpäin, jos annettu x on positiivinen ja taaksepäin, jos se on negatiivinen.

procedure

(turn-left a)  funktio

  a : reaaliluku
Komento, joka saa Turtlen kääntymään a astetta vasemmalle, jos annettu a on positiivinen. Negatiivinen a:n arvo saa Turtlen kääntymään oikealle a:n itseisarvon verran.

procedure

(turn-right a)  funktio

  a : reaaliluku
Komento, joka saa Turtlen kääntymään a astetta oikealle, jos annettu a on positiivinen. Negatiivinen a:n arvo saa Turtlen kääntymään vasemmalle a:n itseisarvon verran.

procedure

(repeat k komentolista)  lista<funktio>

  k : luonnollinen-luku
  komentolista : lista<funktio>
Komento, jonka avulla Turtle toistaa annetun listan sisältämät komennot k kertaa .

procedure

(pen-up)  funktio

Nostaa Turtlen kynän ylös, jolloin Turtle ei piirrä viivaa liikkuessaan. Turtlen kynä on aluksi alhaalla.

procedure

(pen-down)  funktio

Laskee Turtlen kynän alas, jolloin Turtle piirtää viivaa liikkuessaan.

procedure

(go-to x y)  funktio

  x : reaaliluku
  y : reaaliluku
Komento, joka saa Turtlen siirtymään pisteeseen (x, y). Turtlen origo on vasemmassa alareunassa, ellei sitä ole siirretty (katso: set-origin).

procedure

(go-to-origin)  funktio

Komento, joka saa Turtlen siirtymään origoon. Turtlen origo on vasemmassa alareunassa, ellei sitä ole siirretty (katso: set-origin).

procedure

(change-color väri)  funktio

  väri : image-color?
(change-color värilista)  funktio
  värilista : lista<image-color?>
Vaihtaa Turtlen kynän värin (kynän väri on aluksi sininen). Argumentti voi olla joko yksittäinen väri tai lista, jossa on yksi tai useampi väri. Värilista toimii niin, että kynän väri vaihtuu listan osoittamassa järjestyksessä. Kun lista on käyty läpi aloitetaan sen alusta.

procedure

(change-pen-size koko)  funktio

  koko : kokonaisluku-välillä-0-255
Asettaa kynän piirtämän viivan leveyden. Kynän leveys on kokonaisluku välillä 0 - 255.

Huom! WeScheme ei tue tätä. Komennon voi antaa mutta se ei muuta viivan leveyttä.

procedure

(change-pen-style tyyli)  funktio

  tyyli : merkkijono
Asettaa kynän piirtämän viivan tyylin. Tyyli voi olla jokin näistä: "solid", "dot", "long-dash", "short-dash" tai "dot-dash".

Huom! WeScheme ei tue tätä. Komennon voi antaa mutta se ei muuta viivan tyyliä.

procedure

(change-bg-color väri)  funktio

  väri : image-color?
Vaihtaa kuvan taustavärin (taustaväri on aluksi valkoinen). Tätä komentoa kannattaa käyttää ensimmäisenä, koska se korvaa jo piirretyn kuvan yhtenäisellä taustavärillä.

procedure

(set-bg-image taustakuva)  funktio

  taustakuva : kuva
Asettaa taustakuvan. Tätä komentoa kannattaa käyttää ennen varsinaisen kuvan piirtämistä, sillä se asettaa taustakuvan aikaisemmin piirrettyjen kuvioiden päälle.

procedure

(set-bg-grid ruudun-leveys    
  ruudun-korkeus    
  väri)  funktio
  ruudun-leveys : luonnollinen-luku
  ruudun-korkeus : luonnollinen-luku
  väri : image-color?
Piirtää taustakuvaksi ruudukon, jonka ruudun-levyes, ruudun-korkeus ja viivan väri on annettu. Tätä komentoa kannattaa käyttää ennen varsinaisen kuvan piirtämistä.

procedure

(set-origin)  funktio

Tallentaa Turtlen nykyisen sijainnin uudeksi origoksi. Origon sijainti ilmaistaan pienellä punaisella pisteellä animaation aikana.

procedure

(stamper-on leimasin)  funktio

  leimasin : kuva
(stamper-on leimasinlista)  funktio
  leimasinlista : lista<kuva>
Asettaa leimasintoiminnon päälle. Kun leimasin on päällä Turtle piirtää jokaisen siirtymän jälkeen annetun leimasin kuvan. Jos argumenttina on annettu leimasinlista kuvat piirretään listan osoittamassa järjestyksessä. Kun lista loppuu, aloitetaan alusta. Leimasintoiminto ei vaikuta Turtlen kynään, eli jos se on alhaalla piirretään myös viiva.

procedure

(stamper-off)  funktio

Poistaa leimasintoiminnon.

procedure

(mirror-x-on)  funktio

Monistaa Turtlen komennot niin, että ne peilautuvat x-akselin suunnassa e.g. ruudulle piirtyy kaksi kuviota, jotka ovat toistensa peilikuvat. Suora jonka suhteen peilaus suoritetaan määräytyy sen pisteen y-koordinaatin mukaan missä mirror-x-on käynnistetään. Jos heti perään käynnistetään myös mirror-y-on peilataan sen pisteen suhteen, jossa toiminnot on käynnistetty.

procedure

(mirror-y-on)  funktio

Monistaa Turtlen komennot niin, että ne peilautuvat y-akselin suunnassa e.g. ruudulle piirtyy kaksi kuviota, jotka ovat toistensa peilikuvat. Suora jonka suhteen peilaus suoritetaan määräytyy sen pisteen x-koordinaatin mukaan missä mirror-y-on käynnistetään. Jos heti perään käynnistetään myös mirror-x-on peilataan sen pisteen suhteen, jossa toiminnot on käynnistetty.

procedure

(mirror-x-off)  funktio

Poistaa peilauksen x-akselin suunnassa.

procedure

(mirror-y-off)  funktio

Poistaa peilauksen y-akselin suunnassa.

procedure

(reset-angle)  funktio

Asettaa Turtlen lähtösuuntaan (ylöspäin).

procedure

(clean-up)  funktio

Tyhjentää ruudun ml. taustakuvan sekä taustaruudukon mutta asetettu taustaväri säilyy. Myös Turtlen sijainti ja suunta säilyvät.

procedure

(hide-turtle)  funktio

Piilottaa Turtlen animaation ajaksi (Turtle on aluksi näkyvissä). Turtle on musta tasakylkinen kolmio, jonka sijainti ja asento osoittavat Turtlen sijainnin ja rintamasuunnan.

procedure

(show-turtle)  funktio

Palauttaa Turtlen jälleen näkyväksi animaation ajaksi. Turtle on musta tasakylminen kolmio, jonka sijainti ja asento osoittavat Turtlen sijainnin ja rintamasuunnan.