DrRacket

DrRacket on ilmainen ja avoin ohjelmointiympäristö, joka on suunniteltu opetuskäyttöön. Se tukee useampaa ohjelmointikieltä ml. Racket ja Racket opetuskielet BSL, ISL ja ASL. Ohjelman voi ladata racket-lang.org sivustolta ja asentaa Windows, Mac tai Linux koneisiin.

Ohjelman käyttön oppii nopeasti: määrittelyikkunaan kirjoitetaan varsinainen koodi, joka halutaan tallentaa tiedostoon. Tämä koodi suoritetaan painamalla run ja koodin tuottamat paluuarvot näytetään interaktioikkunassa, jonka tunnistaa promptista (>). Interaktioikkuna toimii myös tulkkina eli sen komentoriville voi kirjoittaa yksittäisiä koodinpätkiä ja testata niiden toimintaa. Interaktioikkunan koodirivit suoritetaan painamalla enter ja edelliset komennot saa näkyviin painamalla Crtl + nuoli ylös.

DrRacket tallentaa koodin .rkt loppuisiin tiedostoihin. Erityistä DrRacketissä on se, että kooditiedostoihin voi upottaa suoraan kuvia, mikä helpottaa tehtävätiedostojen luomista. DrRacket:iin on sisäänrakennettu myös kirjastojen hallintaohjelma, jonka avulla laajennuskirjastoja voi asentaa helposti itse. Racket kielen englanninkieliseen dokumentaatioon pääsee myös käsiksi suoraan DrRacketistä painamalla F1-näppäintä kursorin ollessa komennon päällä.

WeScheme

Jos koulun koneille ei voida asentaa DrRacket:iä tai halutaan käyttää verkkoympäristöä jostakin muusta syystä, voidaan käyttää WeScheme.org - sivustoa. WeScheme toimii vastaavalla tavalla kuin DrRacket, mutta se tukee vain osittain Racket opetuskieliä, eikä siinä voida käyttää kaikkia Racket-kielen kirjastoja. WeSchemelle on kuitenkin toteutettu Koodausta kouluun tehtävissä tarvittavast kirjastot, joten se riittää rajoituksista huolimatta oppilaan tehtävien ratkomiseen.

WeScheme:ä voi käyttää ilman kirjautumista mutta koodin tallentaminen vaatii kirjautumisen Google-tunnuksilla. Jos oppilaiden omia Google-tunnuksia ei voida käyttää, yksi mahdollisuus on avata ryhmälle yksi yhteinen Google-tili. WeSchemen etuna on koodin helppo jakaminen, jaa - napin kautta koodin voi jakaa vaikka Facebookin kautta. WeScheme - ohjelmat toimivat myös mobiililaitteissa, se ei vaadi Javaa tai Flashiä.

Koodausta kouluun materiaalin tehtävät pyritään suunnittelemaan niin, että ne voidaan toteuttaa identtisesti kummassa tahansa ympäristössä. Koodin voi myös pienilä muutoksilla siirtää ympäristöstä toiseen (muutokset liittyvät kirjastojen käyttöön).