Tervetuloa Koodausta kouluun materiaalien sivuille

Näiden sivujen kautta pääset käsiksi uuden OPS:in mukaiseen ohjelmointimateriaaliin, joka auttaa sinua ja oppilaitasi tutustumaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin. Kohderyhmä ovat erityisesti yläkoulun oppilaat ja tavoite tuoda ohjelmointi luonnolliseksi osaksi matematiikan opetusta.

Tämän materiaalin tarkoitus on osoittaa, että ohjelmoinnin avulla voi oppia myös matematiikkaa eli koodaukseen käytetyt tunnit eivät ole pois matematiikan opiskelusta.

Ohjelmointia on monenlaista, kuten tapoja opettaa sitä. Tässä materiaalissa pyritään ymmärtämään mitä tehdään ja miksi, ja avataan näin mahdollisuudet luovaan ongelmanratkaisuun koodia kirjoittamalla. Materiaalissa pyritään keskittymään oleelliseen, ohjelmoinnillisen ajattelun perusperiaatteisiin pitäen kuitenkin mielessä sen, että ohjelmoinnin opettelun pitää olla myös hauskaa ja palkitsevaa. Tähän pyritään valitsemalla harjoituksia, jotka tuottavat visuaalisia lopputuloksia kuten kuvia, animaatioita ja pelejä.

Ohjelmoinnin opettaminen vaatii useimmiten jonkin verran itseopiskelua tai kouluttautumista ja tämä on otettu huomioon runsaalla opettajan materiaalilla. Opettajan materiaali on koottu Eliademy - kurssin muotoon ja se sisältää videoita sekä harjoitustehtävia mallivastauksineen. Eliademyssä voit myös kysyä harjoituksiin liittyviä kysymyksiä ja saada apua muilta kurssilaisilta.

Yhteystiedot:
Tiina Partanen
etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Seuraa myös näissä:

Rahoittaja:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.