6.4

7 Kuvaajien piirto - Plot

 (require teachpacks/plot) package: teachpacks

Jotta plot toimii DrRacket:ssa, sinun pitää asentaa teachpacks paketti. Katso asennusohjeet täältä. Huom! Tämä kirjasto vaatii käyttöönsä Advanced Student Language. WeScheme:ssä ei tarvitse asentaa teachpacts pakettia mutta kirjastolla on eri nimi: (require wescheme/JHv1z3atgU)

Tässä osassa esitellään plot -kirjasto, jonka avulla voi piirtää kuvaajia sekä sijoittaa pisteitä koordinaatistoon. Kirjaston avulla voit piirtää samaan kuvaan useamman kuvaajan, nimetä akselit sekä antaa kuvalle otsikon.

    7.1 Plot-funktiot